Wie zijn we en wat doen we?

Edit5 is een van de jongste educatieve uitgeverijen van Nederland. Wij zorgen voor producten waar we met hart en ziel in geloven; lesmateriaal zoals u dat graag wilt gebruiken.

 

Edit5 bestaat uit een team van vijf personen met jarenlange ervaring in het onderwijs èn op het gebied van educatieve productontwikkeling.
De overzichtelijke organisatie maakt het mogelijk om producten op tijd te leveren en snel in te spelen op veranderingen.

MaatWerk+
MaatWerk+ is een loopbaan- en burgerschapsmethode voor het MBO.
De titel MaatWerk+ geeft in cryptische vorm aan welke invalshoek daarbij gekozen is. Het gaat over de maatschappij, over de werkomgeving en met name over de combinatie van die twee. Iedereen heeft namelijk meerdere rollen. Studenten bezoeken niet alleen de school, ze zijn ook burger, werknemer, consument en nog veel meer.

MaatWerk+ is gebaseerd op de landelijke brondocumenten voor (leren) loopbaan en burgerschap. De methode behandelt die thema’s vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaar. Met aansprekende beschrijvingen uit de beroepspraktijk wordt de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk.
Op die manier wordt voor studenten duidelijk wat de relatie is met een MBO-opleiding, met de BPV-plek en met de Nederlandse samenleving als geheel.

Meer weten over MaatWerk+? Klik dan op de ‘contactbutton’.

Vragen kunt u natuurlijk ook direct stellen via: info@edit5.nl

Benieuwd hoe MaatWerk+ eruitziet? Klik dan op de button
MaatWerk+ V&V of op MaatWerk+ Groen. Klik vervolgens op
de omslag van het boek om het proefkatern in te zien.